kamali

Prof. Dr. Muhammet KAMALİ

E-Posta Adresi: mkamali@atauni.edu.tr

Sabit Telefon: 0 462 344 05 11 / 2030

Fax: 0 462 334 05 19

Ofis Bilgisi: Yomra Yerleşkesi 6. kat

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Özgeçmiş

 

          Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, eğitim süresi dört yıl olan Lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir.

        Bölümlerde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik derslerin yanısıra  uygulama ve laboratuar dersleri de verilerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalar ile pekiştirilmeleri sağlanmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde alanında iyi yetişmiş, bilimsel araştırma ve yayınlarla ulusal-uluslararası alanda aktif rol oynayanöğretim üyeleri fakültemizin önemli bir zenginliğidir. Öğretim üyelerimiz lisans derslerinin yanısıra çeşitli enstitülerde lisansüstü düzeyde de dersler vermekte, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları yapmaktadır. Ayrıca, DPT, TUBİTAK, BAPKO, Avrupa Birliği çerçeve programları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

        Fakültemiz eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve paydaşlarına daha iyi hizmet sunmak üzere, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planlarını ve Bologna süreci kriterlerini uygulamaya özen göstermektedir. Bologna süreci ve LLP (Lifelong Learning Program) kapsamında ders müfredatları güncellenmiş, program çıktıları ve ECTS kredileri belirlenmiştir. Stratejik planlar doğrultusunda, iyi donanımlı, üstün nitelikli ve alanında aranılan insan gücü yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerine çeşitli olanaklar sunmaktadır.

Prof. Dr. Muhammet KAMALİ

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

çetin sunguroğlu resim

Z. Çetin SUNGUROĞLU

Fakülte Sekreteri

E-Posta Adresi: zafermessi@hotmail.com

Sabit Telefon: 0 462 344 05 11 / 2043

Fax: 0 462 334 05 19

Ofis Bilgisi: Yomra Yerleşkesi Zemin Kat Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreterliği