Misyon ve Vizyon

Misyon

Cumhuriyetimizin Temel Değerlerini özümsemiş, Küresel düşünebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, etik değerlere bağlı, araştıran, irdeleyen var olanı iyi yönde değiştirme gücüne sahip, insan onurunun üstünlüğüne inanan mezunlar yetiştirerek ve gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar yoluyla, insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı yapmak.

Vizyon

Kıtaların buluşma noktasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve yol gösteren, öğrencisi ve çalışanı olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak.

Temel Değerler

1. Bilimsel düşünceyi rehber edinmek, akademik özgürlük,

2. İnsan onurunun üstünlüğü, adalet ve hoş görü,

3. Toplumsal sorumluluk,

4. Dürüstlük, yenilikçilik ve yaratıcılık,

5. Başarı elde etme kültürü,

6. Bilgi toplumu için öncelik, hayat boyu öğrenimin içselleştirilmesi,

7. Öğrenmek, sorgulamak ve uygulamak,

8. Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlılık,

9. Şeffaflık, katılımcılık,

10. Etik değerlere bağlılık,

11. Çevre bilinci,

12. Hesap verebilirlik, yerindelik

13. Özveri,

14. Girişimcilik,

15. Kalite bilincine sahip olmak,

16. Kalkınmaya dayalı bir dünya düzeninin kurulmasının temel eğitimi